page_top_back

Nilson Report, POS Terminal Shipments, กันยายน 2021

Morefun อยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก ที่ 1 ในเอเชียแปซิฟิก

ไฮไลท์ประสิทธิภาพ Morefun:
● จัดส่ง: 11.52 ล้าน ● เพิ่มขึ้น 51.3%
● ส่วนแบ่งการตลาด: 8.54% ● เพิ่มขึ้น 45.39%
● อันดับโลก: 3, ● ขึ้นจากอันดับที่ 8
● อันดับเอเชียแปซิฟิก: อันดับที่ 1 ●ขึ้นจากอันดับที่ 5 ในตลาดที่ใหญ่ที่สุด (68.26%)

ข่าว ข่าว


โพสต์เวลา: ม.ค. 04-2022